Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Troszczymy się o Twoje dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w trosce o zachowanie najwyższego standardu przetwarzania Twoich danych osobowych, chcielibyśmy przekazać Ci w tym dokumencie informacje o  sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu dostępnego pod adresem misjaangielski.pl (dalej: „Serwis”)

Kto jest Administratorem Twoich danych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marta Griszyn, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Nova Concept Marta Griszyn, z siedzibą w Mielcu przy ul. Bajana 22/26, 39-300 Mielec REGON: 181034910, NIP: 8171273269 (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e-mail na adres: marta.griszyn@misjaangielski.pl lub pisemnie na adres

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Twoje dane osobowe (w tym adres IP, adres e-mail oraz dane podawane podczas realizacji zakupu
w sklepie internetowym) mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych
  w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. umożliwienia złożenia zamówienia w sklepie internetowym oraz dokonania zakupu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji użytkowników
  w   celu   poprawy   stosowanych   funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 1 lit. f RODO);
 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający w tym wypadku na ochronie swoich praw (art. 6 ust. lit. f RODO);
 5. przesyłania zamówionego newsletteru – na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej poprzez działanie, tj. wypełnienie formularzu dostępnego w Serwisie zamieszczonym bezpośrednio pod informacją o możliwości zamówienia newsletteru oraz przesłaniu zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. Przesyłania informacji marketingowo – handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów dostępnych w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 7. Odpowiedzi na przesłaną wiadomość poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim w tym wypadku jest udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających
  w szczególności z przepisów podatkowych oraz dotyczących rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit.
  c RODO).

W naszym Serwisie wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie, jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującego skutki prawne.

Podawanie danych osobowych w Serwisie jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne aby móc skorzystać z pełnych funkcjonalności oferowanych przez Serwis.

Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym:

 1. dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy;
 2. zewnętrznym firmom marketingowym, kancelariom prawnym oraz biurom księgowym;
 3. podmiotom ustawowo uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane osobowe?

 Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji celów przetwarzania danych, czyli:

 1. przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy;
 2. przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 3. przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych wymagających przetwarzania danych osobowych;
 4. w przypadku, kiedy dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, do momentu jej wycofania.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa do:

 1. informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim
  o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 3. Sprostowania Twoich danych osobowych – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 4. ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 5. przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 7. wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem
 8. skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Chcielibyśmy również Cię poinformować, że wykorzystujemy pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z naszego Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie?

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, do momentu wylogowania się z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Oprócz własnych plików cookies w Serwisie zamieszczane i wykorzystywane mogą być również pliki cookies stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów Administratora, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?

Pliki „cookies” Administratora są wykorzystywane w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego.
 2. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć jakich treści użytkownicy poszukują w Serwisie oraz jakie treści są dla nich najbardziej interesujące, tworzenie stosownych statystyk odbywa się z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Pliki „cookies” stron trzecich, mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności Serwisu lub jej elementów;
 2. zbieranie danych statystycznych o użytkownikach np. wiek, płeć, informacje demograficzne, zainteresowania użytkowników;
 3. dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing);
 4. mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych;
 5. zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści.

Media społecznościowe

Facebook

Serwis używa tzw. wtyczki oferowanej przez portal społecznościowy Facebook Inc., 1601S, California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej: „Facebook”). Wtyczka jest oznaczona w Serwisie logiem facebooka.

Podczas odwiedzania naszych stron wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informacje, że odwiedziłeś nasz Serwis wraz z Twoim adresem IP. Jeżeli podczas wizyty w Serwisie użytkownik jest równocześnie zalogowany na swoim koncie na Facebooku, portal społecznościowy może powiązać wizytę w Serwisie z kontem na Facebooku.

W sytuacji kliknięcia we wtyczkę Facebooka stosowne informacje są przekazywane automatycznie do Facebooka. Prosimy pamiętać, że nawet jeżeli użytkownik nie posiada konta na Facebooku nadal istnieje możliwość uzyskania i przechowywania adresu IP przez Facebooka. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Facebook, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności znajdują się na stronie internetowej Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Instagram

W Serwisie znajduje się również wtyczka portalu społecznościowego Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Instagram, może połączyć zawartość Serwisu z profilem Instagram klikając wtyczkę Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę w naszym Serwisie z kontem użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako Serwis nie znamy treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Instagram. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności firmy Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pliki cookies można podzielić na:

 1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 2. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

Ustawienia plików cookies.

Najczęściej oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika. Pamiętaj, że możesz zmienić te ustawienia w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” albo informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W sytuacji, kiedy użytkownik niedokonana zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może, choć nie musi spowodować utrudnienia w korzystaniu z funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przechowywania plików cookies w przeglądarkach:

Internet Explorer
Firefox
Opera
Chrome
Safari

Przewiń do góry

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.