brown-framed-eyeglasses-on-white-notebook-3740716

NAUKA ZE MNĄ!

Zapraszam Cię do zapoznania się z aktualną ofertą moich zajęć. Jeśli:

 • chcesz rozwinąć umiejętność spontanicznej i płynnej wypowiedzi po angielsku
 • jesteś zmotywowany, a nauka angielskiego stanowi dla ciebie najwyższy priorytet
 • czujesz, że potrzebne Ci indywidualne wsparcie, dopasowane do Twojego poziomu i potrzeb
 • chcesz pokonać lęk i wstyd przed mówieniem po angielsku
 •  chcesz zidentyfikować popełniane błędy i skutecznie się ich pozbyć
 • możesz poświęcić czas na regularną naukę poza naszymi zajęciami i nie szukasz drogi na skróty

POZNAJ OFERTĘ

Zajęcia (60 minut) dostosowane są do Twoich indywidualnych potrzeb. Spotkania odbywają się jeden, dwa lub trzy razy w tygodniu, jeśli tylko nasze grafiki na to pozwolą.

GENERAL ENGLISH

Podczas zajęć General English skupiam się na Twoim wszechstronnym rozwoju – rozwiniesz umiejętność mówienia, słuchania, czytania oraz pisania, a także poszerzysz swój zasób słownictwa oraz precyzję językową.  Pomogę Ci w przełamaniu bariery językowej i pokażę, jak efektywnie uczyć się języka angielskiego.  Moje lekcje są oparte nie tylko na podręcznikach wiodących wydawnictw, ale również na moich autorskich materiałach, które sprawiają, że zajęcia są angażujące

KONWERSACJE

Zajęcia konwersacyjne mają na celu rozwijanie sprawności mówienia. Lekcje oparte są na idei flipped classroom –  przed zajęciami dostaniesz ode mnie materiały (na ogół artykuł lub materiał wideo), na podstawie których prowadzimy rozmowę. Dzięki temu całe zajęcia możemy poświęcić na rozwijanie Twojej sprawności mówienia, ćwiczeniu płynności wypowiedzi i prawidłowej wymowy.

Zajęcia są przygotowywane indywidualnie dla Ciebie. Tematyka zajęć jest dostosowana do Twoich potrzeb i zainteresowań.

EGZAMINY

Zajęcia egzaminacyjne mają na celu skuteczne przygotowanie do najróżniejszych egzaminów. Mam doświadczenie w przygotowaniu  do egzaminu ósmoklasisty jak i maturalnego, a także do egzaminów Cambridge. Jeśli chcesz się ze mną przygotowywać do egzaminu, przygotuj się na systematyczną pracę – będziemy pracować nad znajomością struktur leksykalno-gramatycznych, poszerzysz swój zasób słownictwa, a także zajmiemy się wszystkimi sprawnościami językowymi – słuchaniem, mówieniem,  czytaniem i pisaniem.

Projekt bez tytułu

CENNIK ZAJĘĆ PRYWATNYCH

General English i konwersacje

Regularne zajęcia

PLN 55/60 minut

 • Zajęcia indywidualne
 • Jedna lekcja trwa 60 min
 • Lekcje są oparte nie tylko na podręcznikach wiodących wydawnictw, ale również na moich autorskich materiałach
 • Tematyka zajęć jest dopasowana do Twoich zainteresowań
 • Przed pierwszymi zajęciami przeprowadzam bezpłatną analizę potrzeb, aby przygotować spersonalizowany kurs
 • Lekcje odbywają się stacjonarnie lub online.

Przygotowanie do egzaminów

Regularne zajęcia

PLN 60/60 minut

 • Zajęcia indywidualne
 • Jedna lekcja trwa 60 minut
 • Przygotowuję do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego i egzaminów Cambridge – FCE/CAE
 • Powtórzysz zagadnienia gramatyczne, poszerzysz zasób słów, a także zapoznasz się ze strukturą egzaminu i poznasz techniki egzaminacyjne
 • Przećwiczymy wszystkie sprawności językowe – słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie
 • Lekcje odbywają się stacjonarnie lub online.
Projekt bez tytułu-2
Projekt bez tytułu-3

Indywidualne konsultacje

Pojedyncze zajęcia

PLN 100/60 min

 • Indywidualne konsultacje
 • Sprawdzę Twój poziom języka angielskiego tj. rozumienie ze słuchu oraz mówienie
 • Wytłumaczę zawiłości gramatyki angielskiej, z  którą masz problemy
 • Zwrócę uwagę na najczęstsze błędy i zasygnalizuję obszary do poprawy
 • Pomogę w doborze odpowiednich materiałów i narzędzi
 • Konsultacje odbywają się stacjonarnie lub online.

REGULAMIN

Regulamin odbywania zajęć z języka angielskiego (pobierz pdf

W celu zapewniania pozytywnej i zadowalającej współpracy obu stron, zarówno ucznia, jak i lektora, zalecam przeczytanie poniższego regulaminu zajęć indywidualnych.

1.     Daniel Griszyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Nova Concept w Mielcu, ul. Bajana 22/26 współpracujący z Martą Griszyn zwaną dalej lektorem języka angielskiego oświadcza, iż lektor posiada wiedzę i kompetencje potrzebne do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.

2.     Zajęcia odbywają się w uzgodnionym z lektorem harmonogramie: 

w …………………………………………… od godziny …………… do godziny ………… przy ulicy Bajana 22/26 w Mielcu.

                                                          (dzień/dni)

2.1.  Na życzenie klienta możliwe jest odbywanie zajęć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość np. Skype (profil: Marta Griszyn);

2.2.  W przypadku wprowadzenia stanu epidemicznego na terenie kraju i zajęć zdalnych w szkołach zajęcia językowe również realizowane będą zdalnie poprzez np. Skype.

3.     Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty w dniach i godzinach indywidualnie ustalonych z klientem.

4.     Lektor zobowiązuje się do ustalenia z klientem harmonogramu zajęć na najbliższy miesiąc kalendarzowy, z tym, że:

a)     w przypadku nowego ucznia – na pierwszych zajęciach;

b)    w przypadku uczniów już uczęszczających na zajęcia – najpóźniej na ostatnich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym.

5.     W razie zadeklarowania ilości zajęć w danym miesiącu, klient zobowiązuje się uiścić opłatę za zadeklarowane zajęcia.

5.1.  Opłata powinna być uiszczona na rachunek bankowy: 33 1140 2004 0000 3102 8053 5263Tytuł: Zajęcia z języka angielskiego za … [nazwa miesiąca], w terminie do 5 dnia danego miesiąca.

5.2.  W razie nieuiszczenia opłaty do dnia 5 danego miesiąca, zajęcia po tej dacie nie odbędą się.

5.3.  W sytuacji opisanej w punkcie 5.2. lektor zastrzega sobie prawo prowadzenia zajęć w tym terminie z innym klientem.

5.4.  W przypadku, kiedy pierwsze zajęcia z nowym uczniem wypadają po 5 dniu miesiąca, słuchacz zobowiązany jest do opłaty za zadeklarowane zajęcia w danym miesiącu, do końca tygodnia, w którym odbyły się pierwsze zajęcia.

6.     W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy lektora, zobowiązuje się on do odrobienia tych zajęć w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając preferencje godzinowe klienta.

6.1.  Jeżeli w przypadku opisanym w punkcie 6 nie uda się ustalić wspólnie z klientem dogodnego terminu do odrobienia zajęć, lektor zobowiązuje się zwrócić klientowi opłatę za zajęcia, które nie odbyły się z winy lektora.

7.     W celu zapewnienia efektywności prowadzonych zajęć klient zobowiązuje się do poinformowania lektora najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego przed planowanymi zajęciami o zamiarze ich odwołania (choroba, wyjazd itp.). Tak zgłoszoną nieobecność lektor traktuje jako nieobecność usprawiedliwioną. 

7.1.  W przypadku odwołania zajęć w sytuacji opisanej w punkcie 7, zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym przez lektora i klienta terminie. 

7.2.  W razie niepoinformowania przez klienta o zamiarze odwołania zajęć do godziny 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia, zajęcia traktowane są jako zrealizowane, a klientowi nie przysługuje prawo odrobienia zajęć ani zwrot zapłaconej kwoty.

8.     Niezgłoszone zaprzestanie uczestniczenia ucznia w zajęciach nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem czy też rozwiązaniem umowy i nie jest podstawą do obniżenia bądź zwrotu opłaty za zajęcia.

 

9.     Klient może zrezygnować z zajęć w każdym miesiącu z zastrzeżeniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

10.  Dane do kontaktu z lektorem:

 

tel. 536 940 312

      e-mail: kontakt@misjaangielski.pl

Przewiń do góry

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.